1

Best å være to når du låner penger

De fleste banker aksepterer at to tar opp forbrukslån sammen. Ordningen gjør det enklere å få lånet, og kan i tillegg gi en økonomisk fordel. Her får du vite alt du trenger om det å ha en medlåntaker.

Dette er en medlånstaker

Når du tar opp et lån sammen med en annen person, har du en medlåntaker. Begge to blir ansvarlige for å gjøre opp gjelden, og begge har samme rett til pengene som lånes.

Fra bankene sin side står de da bedre rustet til å få tilbake det utlånte beløpet. Mister for eksempel en av dere inntektene, må den andre gjøre opp alene.

Billigere forbrukslån

Den ekstra sikkerheten banken får når du søker med en medlåntaker, gir naturligvis større sjanse for at lånet innvilges. Men, akkurat den biten er faktisk ikke det viktigste, for kravene er uansett ikke spesielt høye.

Den største fordelen med en medlåntaker er at lånet ofte blir billigere sier Billigeforbrukslån.no. Rentene på et forbrukslån fastsettes individuelt av de fleste banker. Rentefastsettelsen avhenger veldig av søkerens betalingsevne, noe som selvsagt blir bedre når to søker sammen. Dermed kan man ofte forvente bedre tilbud på rentebetingelser.

Like krav til begge søkere

Banker som aksepterer medlånstaker på forbrukslån stiller de samme kravene til begge to. Det vil si at ingen av dere kan ha betalingsanmerkninger, begge må være over bankens aldersgrense, og begge må ha fast inntekt. I tillegg må dere begge ha norsk statsborgerskap, eller såkalt d-nummer (gjelder utenlandske statsborgere som skatter til Norge).

Lån helst med partneren din

Det anbefales at en medlånstaker er ektefellen eller samboeren din. Da unngås lettere uenigheter om hvem som skal betale avdragene på lånet. Faktisk er det stadig flere banker som krever at den du låner sammen med er en ektefelle, eller samboer i registrert forhold.

Det er i tillegg enklere for ektefeller, og til en viss grad samboere, å fordele skattefradraget for gjeldsrenter.

Kausjonist er noe annet

Merk deg at en medlåntaker ikke er det samme som kausjonist. Å ha kausjonsansvar gir ingen rettighet til pengene, men kausjonisten får likevel ansvar for tilbakebetaling av lånet dersom låntakeren ikke overholder forpliktelsene sine overfor banken.

Per i dag er det få banker som tilbyr lån mot kausjonsansvar, blant de som spesialiserer seg på forbrukslån.