penger-2

Bør jeg velge gebyrfrie låneprodukter

Har du kommet over et tilbud på lån, og banken lokker med at det er gebyrfritt? Du kan ha vært heldig, og vil komme til å spare noen kroner. Du kan også ha gått i en felle. Her forklarer vi hva du må sjekke før du slår til.

Avhenger av typen kreditt du velger

Gebyrene på et boliglån, selv om de vanligvis er de høyeste, utgjør kun en liten del av de totale kostnadene. Du låner normalt store summer, og pengene betales tilbake over lang tid. På boliglånet er det derfor først og fremst den nominelle rentesatsen som er viktig.

Som en kontrast – tar du opp et såkalt usikret smålån eller mikrolån, blir regnestykket et helt annet. Et etableringsgebyr på for eksempel tusen kroner, vil da utgjøre store deler av kostnadene, fordi lånet skal tilbakebetales i løpet av noen få uker eller måneder.

Renten er viktig

Nominelle renter er kostnaden din for å låne. Gebyrene som kommer på toppen, er en ekstra avgift banken tar for den administrative jobben de får med lånet underveis. Det normale er at de krever et etableringsgebyr (kun én gang), og deretter månedlige termingebyrer.

Den effektive renten finner vi når vi deler vi alle gebyrene på antallet terminer (innbetalinger), og legger dette til de nominelle rentene. Er lånetiden kort, og gebyrene høye, vil forskjellen mellom effektive og nominelle renter bli markante.

Uten gebyrer

Et gebyrfritt lån blir ofte ekstra gunstig dersom lånebeløpet er lavt, og nedbetalingstiden kort. I slike tilfeller kan det godt hende bankens tilbud stemmer med virkeligheten, og lånet kan anses som billig. Hos sparekassa.no finner informasjon om smålån og de gebyrene som kreves av bankene.

Imidlertid er det mange banker som har egne rentesatser for de gebyrfrie lånene. De avstår fra gebyrene, men tar igjen noe, eller alt, med høyere renter.

Sammenlign alltid totalkostnadene

Konklusjonen er at du ikke må se deg blind på verken lokkemidler som ordet ”gebyrfritt”, eller de nominelle rentene som oppgis. Den eneste sikre måten å finne det billigste lånet på, er å sammenligne totalkostnadene mellom flere lån.

Det gjør du ved å innhente så mange tilbud du orker. For at det skal bli riktig må lånetiden og lånesummen være den samme i alle lånesøknader.

1

Best å være to når du låner penger

De fleste banker aksepterer at to tar opp forbrukslån sammen. Ordningen gjør det enklere å få lånet, og kan i tillegg gi en økonomisk fordel. Her får du vite alt du trenger om det å ha en medlåntaker.

Dette er en medlånstaker

Når du tar opp et lån sammen med en annen person, har du en medlåntaker. Begge to blir ansvarlige for å gjøre opp gjelden, og begge har samme rett til pengene som lånes.

Fra bankene sin side står de da bedre rustet til å få tilbake det utlånte beløpet. Mister for eksempel en av dere inntektene, må den andre gjøre opp alene.

Billigere forbrukslån

Den ekstra sikkerheten banken får når du søker med en medlåntaker, gir naturligvis større sjanse for at lånet innvilges. Men, akkurat den biten er faktisk ikke det viktigste, for kravene er uansett ikke spesielt høye.

Den største fordelen med en medlåntaker er at lånet ofte blir billigere sier Billigeforbrukslån.no. Rentene på et forbrukslån fastsettes individuelt av de fleste banker. Rentefastsettelsen avhenger veldig av søkerens betalingsevne, noe som selvsagt blir bedre når to søker sammen. Dermed kan man ofte forvente bedre tilbud på rentebetingelser.

Like krav til begge søkere

Banker som aksepterer medlånstaker på forbrukslån stiller de samme kravene til begge to. Det vil si at ingen av dere kan ha betalingsanmerkninger, begge må være over bankens aldersgrense, og begge må ha fast inntekt. I tillegg må dere begge ha norsk statsborgerskap, eller såkalt d-nummer (gjelder utenlandske statsborgere som skatter til Norge).

Lån helst med partneren din

Det anbefales at en medlånstaker er ektefellen eller samboeren din. Da unngås lettere uenigheter om hvem som skal betale avdragene på lånet. Faktisk er det stadig flere banker som krever at den du låner sammen med er en ektefelle, eller samboer i registrert forhold.

Det er i tillegg enklere for ektefeller, og til en viss grad samboere, å fordele skattefradraget for gjeldsrenter.

Kausjonist er noe annet

Merk deg at en medlåntaker ikke er det samme som kausjonist. Å ha kausjonsansvar gir ingen rettighet til pengene, men kausjonisten får likevel ansvar for tilbakebetaling av lånet dersom låntakeren ikke overholder forpliktelsene sine overfor banken.

Per i dag er det få banker som tilbyr lån mot kausjonsansvar, blant de som spesialiserer seg på forbrukslån.

Slik kan du forbedre sjansene for å få forbrukslån

Majoriteten av de som søker om forbrukslån får faktisk nei til svar. Det kan skyldes mange forhold. Her går vi igjennom de vanligste, noe som kan være til hjelp om du absolutt trenger lånet.

Om du får avslag

Har du allerede søkt, og fått avslag? Det første du bør gjøre er å kontakte banken og be om en begrunnelse. Begrunnelsen forteller deg om det er noe poeng å søke på nytt, og eventuelt hva du må foreta deg får å få ja.

Dersom avslaget skyldes betalingsanmerkning

Får du avslag på grunn av en betalingsanmerkning har du to muligheter. Du kan enten søke om lån til å refinansiere med, noe som kun tilbys av et fåtall banker. Blant disse er Bluestep Bank, Bank2 og Svea Finans. Disse bankene krever imidlertid at du kan stille med sikkerhet.

Den andre løsningen er å på et eller annet vis betale gjelden som forårsaket anmerkningen, og deretter søke på nytt. Betalingsanmerkninger fører til avslag hos så å si samtlige banker.

Forbedring av kredittscore

Har du kredittscore på under 10 poeng, vil du normalt få avslag på søknader om forbrukslån. Dette er ikke hugget i stein, og små lånesummer kan bli innvilget, selv om du havner under eller på grensen.

Du øker sjansene dersom du forbedrer scoren. Det vil ta tid, men det er i din egen interesse å fokusere på dette. Sett deg inn i faktorene som påvirker scoren, og forbedre der du kan.

Søk hos flere banker

Bankene har ulike interne regler for når de yter lån. Får du avslag hos en bank, kan det hende du får ja hos en annen. En annen løsning for å finne forbrukslån er forbrukslån.no, en side som inneholder priser og tilbud fra over 30 ulike banker. Søk bredt, det vil si hos så mange banker som mulig. Da får du samtidig bedre oversikt, og øker sjansene for å finne det billigste lånet.

Bruk medlåntaker (kausjonist)

Når du søker sammen med en annen person, kalles det å ha medlåntaker. Begge søkere blir ansvarlige for tilbakebetalingen. Det igjen gjør at bankene har bedre sikkerhet, og dermed er det enklere å få lån. Ofte får man også bedre rentebetingelser. Den du tar opp lånet sammen med bør være en du har felles økonomi med (ektefelle eller samboer).

Velg en lavere lånesum

Bankene må ta hensyn til både intern policy, og regler fra Finanstilsynet. Noe av reglene går på din betalingsevne, og hva du har i gjeld fra før. Det betyr at lånesummen vil innvirke. Ved å søke om et mindre lån, øker sjansene for å få ja.